We helpen je graag bij het vinden van de juiste informatie
Typ hieronder je vraag of zoekopdracht

Ik ben een ouder

Meer lezen  

Ik ben een professional

Meer lezen  

Basiscursus handelingsgerichte diagnostiek

Wil je leren om met behulp van de sterkte/zwakte heuristiek leerlingen beter in kaart te brengen, zodat duidelijker wordt waar kansen en ontwikkelvragen liggen in de verschillende ontwikkelgebieden? De Juliusprojectgroep biedt een cursus aan voor orthopedagogen/psychologen. Schrijf je voor 15 juni in voor de cursus van Agnes Burger, klinisch pedagoog en GZ-psycholoog.

 

Meer info

Onze missie

“Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteuningsen zorgaanbod."

Handleiding digitale competentiemeter

De lijst VO-competenties uit het raamwerk 'Vast en Zeker naar het VO) is voortaan ook digitaal in te vullen. Je vind deze in LDOS en is beschikbaar voor alle scholen die vallen onder SWV PO Helmond. We hebben hiervoor een makkelijke handleiding gemaakt. 

Bekijk de handleiding

Nieuw! Impuls online

Aan de slag (op afstand) met gedrag

Meer info

Thuisonderwijs

Tot en met 8 februari zijn de scholen dicht en is er sprake van thuisonderwijs. Dit regelen we natuurlijk ook voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Wat is er voor hen geregeld en beschikbaar? Hoe zorgen we ervoor dat we ook thuis passend onderwijs voor deze leerlingen kunnen bieden?

Meer info

Vast en Zeker naar het VO

Dit raamwerk is ontwikkeld door en voor de scholen van de Samenwerkingsverbanden Helmond Peelland PO en VO. Scholen en ouders kunnen vrijelijk gebruik maken van de instrumenten, deze downloaden en bewerken naar behoefte.

Meer info

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!