Terug naar nieuwsbrief overzicht

Raamwerk ‘Vast en zeker naar het VO’: uitleg lijst VO-competenties

De afgelopen 2 jaar is hard gewerkt aan een raamwerk ‘Vast en zeker naar het VO’ dat kan helpen bij een succesvolle overstap van PO (SO en SBO) naar V(S)O. Dit raamwerk is een tijdpad met daarin tools die naar believen gebruikt kunnen worden door scholen, ouders en professionals. Het raamwerk is te vinden op de site van de samenwerkingsverbanden Helmond-Peelland PO en VO. Het staat bij downloads onder po-vo (raamwerk/tijdpad/instructie/overdracht). Vanuit het raamwerk kunnen (in de rechter kolom) documenten worden gedownload en gebruikt.

Uitleg tool VO-competenties

De komende nieuwsbrieven zullen we steeds 1 tool nader toelichten. Deze keer is dat de tool VO-competenties. De lijst VO-competenties is een overzicht van schoolse- en sociaal-communicatieve competenties die verwacht worden van leerlingen in het VO. De lijst kan door de leerling, ouders en docent in groep 6, 7, 8 of in de onderbouw van het V(S)O gescoord worden. Van daaruit kunnen doelen gesteld worden die haalbaar zijn voor de leerling. De lijst scoort ‘niet/met hulp/zelfstandig’ vanuit duidelijke omschrijvingen. Het is een concrete manier om met een leerling in gesprek te gaan over zelfredzaamheid en competenties. Het maakt verwachtingen en doelen zichtbaar. Door bewust aan de slag te gaan met de doelen kunnen leerlingen, gestimuleerd door ouders en school, zich voorbereiden. 

Voorbeeld: Om hulp vragen

Competenties gericht op (communicatieve) zelfredzaamheid *

Competentie 11: Om hulp vragen

Je kunt het zelfstandig

Je kunt het met hulp

Je kunt het (nog) niet

- Je vraagt op de juiste manier om hulp.
- Je vraagt op het juiste moment om hulp.
- Je bent in staat om te wachten op hulp.

- Je hebt aanmoediging nodig om hulp te vragen; je vraagt niet zelf om hulp, maar wacht af.
- Je werkt met een vragen- of afsprakenkaart als hulpmiddel.

- Je vindt het moeilijk om op een goede manier om hulp te vragen. Dit kan betekenen:
*Je roept om hulp door de klas.
*Je kunt niet wachten op je beurt.
*Je wordt boos als iets niet lukt.
*Je wilt geen hulp, omdat je het zelf wilt doen.


Tip voor ouders en leerkrachten: 

  • Bepaal met de leerling de doelen.
  • Stimuleer zelfredzaamheid.
  • Benoem en vier als de leerling een competentie met hulp of zelfstandig laat zien. 

Volgende keer in deze nieuwsbrief meer uitleg over de Gesprekshulp.

Voor inhoudelijke vragen over het raamwerk ‘Vast en zeker naar het VO’ kun je terecht bij Saskia Sliepenbeek (saskia@autismesteunpunt.nl).

Bord

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!